Woonplaatsbeginsel

woonplaatsbeginsel.png

  • Wijziging woonplaatsbeginsel wordt uitgevoerd per 1 januari 2021

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari jl. is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is.

Intensief traject
De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt een intensief traject dat zowel van u als aanbieder als van de gemeenten, veel inspanning vraagt. Aanbieders moeten weten welke jeugdigen een andere verantwoordelijke gemeente krijgen als gevolg van de nieuwe definitie en ook moeten ze hun administratieve processen aanpassen. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig plaatsvindt.

Wat verandert er?
In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Uitgangspunten
In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel zijn twee uitgangspunten:

  1. Voor ambulante jeugdhulp is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie is duidelijker en eenvoudiger.
  2. Bij jeugdhulp met verblijf is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet Basisregistratie Personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdige.