Statuten ca

Statuten ca.

Op deze pagina treft u als (aspirant) Lid  de meest relevante informatie dan wel documenten betreffende de coöperatie Rondom Wijchen UA  aan. U kunt de documenten openen en downloaden door op de desbetreffende link te klikken.

Algemene Vergaderingen

Verslag Algemene Vergadering coöperatie Rondom Wijchen UA d.d. 11 april 2018

  • Rondom Wijchen – Waar staan wij nu – videobijlage bij verslag

Procuratieregeling Rondom Wijchen

Een goed verankerde procuratie is een basisvoorwaarde waar elke organisatie aan moet voldoen, zowel profit als not-for-profit organisaties. Procuratie geeft kaders voor het aangaan van verbintenissen en voor het uitvoeren van transacties. Vanuit dit perspectief is de procuratie belangrijk voor de interne organisatie van Rondom Wijchen, het bepaalt welke functionarissen een volmacht hebben en welke kaders binnen deze volmacht van kracht zijn. Voor dit doel is door het bestuur van Rondom Wijchen op 21 februari 2018 de onderstaande procuratieregeling vastgesteld.

De procuratieregeling geeft aan welke personen volmacht hebben tot het aangaan van externe contractuele verplichtingen (verbintenissen en transacties) en/of het beschikken over banktegoeden namens Rondom Wijchen, met inachtneming van de in deze regeling genoemde voorwaarden.

Reglement van Toelating

 

 

0AI Rondom Wijchen[45333]