Werken met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

meldcode

Veilig Thuis Gelderland-Zuid organiseert extra werkconferenties over de verbeterde meldcode. In deze bijeenkomsten gaat het over de nieuwe afwegingskaders en wat deze voor professionals betekenen.

Tiel, Kersenboogerd 2: 21 februari  11:00-12:30h | 21 maart  19:00-20:30h
Nijmegen, Groenewoudseweg 275: 20 maart  09:00-10:30h

Sinds 1 januari 2019 zijn alle professionals verplicht om te werken met de verbeterde meldcode. Dit vraagt zowel van onze partners als van onszelf een andere manier van samenwerken.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid organiseerde de afgelopen periode in Nijmegen acht werkconferenties rondom de verbeterde meldcode. Op verzoek organiseren wij nog drie extra bijeenkomsten, waarvan twee in Tiel. Tijdens de werkconferenties zoomen we in op de nieuwe afwegingskaders en de veranderingen die gaan plaatsvinden. Wat betekenen deze veranderingen voor jou als professional? En wat betekent dit in de samenwerking met Veilig Thuis?

Via het aanmeldingsformulier kun je jezelf aanmelden voor één van de werkconferenties (zie bovenaan). Wij zien uit naar je komst.

Met vriendelijke groet,

Willemijn Helmich
Directeur Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Ontmoetingsmarkt welzijn en zorg

sociaal wijkteam

Ontmoetingsmarkt welzijn en zorg

Datum: dinsdag 16 april 2019
Tijdstip: 15.00 – 19.30 uur
Locatie: ’t Mozaïek, Campuslaan 6, Wijchen

Beste samenwerkingspartner,

Op dinsdag 16 april organiseert het Sociaal Wijkteam Wijchen Rondom Wijchen voor de tweede maal de ontmoetingsmarkt voor welzijn en zorg in de gemeente Wijchen.

Op deze middag ontmoet je andere professionals en vrijwilligers uit het werkveld. Als bezoeker krijg je hier informatie over het aanbod van welzijn en zorg in Wijchen.

Ben je zelf aanbieder? Dan kun je jouw organisatie en diensten presenteren met een eigen ‘marktkraam’.

We sluiten om 18.30 uur af met een inspirerende lezing van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde.

Meld je vóór 15 februari aan door HIER te klikken en het online aanmeldformulier in te vullen. In het formulier kun je aangeven of je (voor eigen rekening) soep en/of een broodje wilt bestellen.

Jij bent er toch ook bij? We zien je graag op 16 april!

Met vriendelijke groet,

Weynand Rommens
Coördinator Sociaal Wijkteam Rondom Wijchen

Verantwoording 2018

jaarrekening-lezen-650x300

Rondom Wijchen hanteert voor haar Leden/Leveranciers voor de verantwoording 2018 het verantwoording 2018 gebruik maken van het landelijk accountantsprotocol en het landelijk verantwoordingsformat Wmo en Jeugdwet. Voor zorginstellingen met een regionale omzet van meer dan € 125.000 is een controleverklaring van de accountant verplicht. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten.

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Wmo Beschermd wonen Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

U hoeft alleen een productieverantwoording in te vullen en voorzien van een controleverklaring door de accountant indien de omzet (=gedeclareerde productie) voor het betreffende domein groter is dan € 125.000. Is uw regionale omzet minder dan € 125.000 voor een domein dan hoeft u niets bij ons aan te leveren.

We vragen uw speciale aandacht voor onderstaande data:

  • 01 april 2019 uiterste inleverdatum voor het productieverantwoordingsformulier (in zowel Excel als PDF) met controleverklaring van de accountant. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders met een regionale productieomzet van meer dan € 125.000.
  • 01 april 2019 uiterste datum waarop u declaraties (IWMO303 en IJW303 berichten) over 2018 in kunt dienen bij de regiogemeenten. Zorg dat u dit tijdig doet, want na deze datum kunnen wij uw declaraties niet meer in behandeling nemen. Dit geldt voor ALLE zorgaanbieders. Voor een juiste toerekening van de zorg graag uw aandacht voor de juiste registratie van de zorgperiode; zorg geleverd in 2018 dient in 2018 verantwoord te worden.

De verantwoordingsformulieren kunt u mailen naar Jean Paul Bakker via rondomwijchen@wijchen.nl

Het landelijk accountantsprotocol, en de format voor de productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp en de algemene voorschriften en treft u hier aan:

Ontmoetingsmarkt op dinsdag 16 april 2019

Ontmoetingsmarkt op dinsdag 16 april

Het SWT organiseert ook in 2019 een Ontmoetingsmarkt zorg en welzijn. Dit om gelegenheid te bieden aan aanbieders en samenwerkingspartners om kennis te maken met elkaar en met de professionals van het SWT.

Van 15.00 uur tot 17.30 uur is er een markt. Na een heerlijke maaltijd is er van 18.30 tot 19.30 een lezing door Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jan-ROtmans.jpg

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een gepassioneerde en rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en duurzaamheid. Hij heeft meer dan 200 publicaties geschreven op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties.

Reserveer dus alvast de middag van dinsdag 16 april in je agenda!

 

Terugblikken en vooruitkijken

181204 Rondom Wijchen Ambitie 2019.png

  • Terugblikken en vooruitkijken

De laatste maanden van het 1ste jaar Rondom Wijchen zijn aangebroken – tijd om vooruit en terug te blikken.

Terugblikken en vooruitkijken (pdf)

Rondom Wijchen. Een samenwerkingsverband van meer dan 100 verschillende partners binnen welzijn en zorg. Met meer dan 1000 professionals actief voor de inwoners van Wijchen. Op basis van één contract en één missie: welzijn, ondersteuning en zorg zo organiseren dat de oplossing passend en leidraad is voor de inzet ten behoeve van de inwoners van Wijchen.

Het was een spannend en uitdagend jaar. Waarin de eerste stappen in de kanteling gezet werden. Het was een uitdagend jaar ook. Om duurzame zorg te realiseren binnen een nauwelijks op de opgave afgestemd budget. Het was ook een jaar van investeren in elkaar en de relatie. Met als resultaat een inspirerende agenda voor het nieuwe jaar.

Kijkt u met ons mee?

 

Jongeren zorgen

jongeren zorgen

Onlangs is de gloednieuwe documentaire ‘Jongeren Zorgen’ in première gegaan. Een documentaire over 4 jonge mantelzorgers in Nijmegen. De documentaire is gemaakt door ROSH Studios, opgezet door New Arts Nijmegen en de Lindenberg in samenwerking met Mantelzorg Nijmegen.

In de documentaire van ongeveer 50 minuten vertellen Hendrick (25), Froukje (19), Kevin (27), Martijn (18) en Ylari (33) wie zij zijn, hoe hun leven eruit ziet en wat voor impact het zorgen voor een dierbare heeft op hun eigen leven.

Minder tijd om jong te zijn
Naar schatting draagt zo’n 6% van de jongeren in Nederland zorg voor een naaste die langdurig ziek is en valt daarmee onder de noemer mantelzorger. Deze jongeren moeten zichzelf wegcijferen om voor een ander te zorgen en hebben daardoor veel minder tijd om ‘jong te zijn’. Om deze situatie onder de aandacht te brengen, vertellen in de documentaire ‘Jongeren Zorgen’ vijf jongeren uit Nijmegen die voor een naaste zorgen hun verhaal. Zo zorgt Martijn voor zijn moeder die op een jonge leeftijd na een auto-ongeluk in een rolstoel belandde. Ook zijn vader zit sinds 2 jaar in een rolstoel als gevolg van herseninfarcten.

Feestelijke première
De film ‘Jongeren Zorgen’ gaat op de Dag van de Mantelzorg feestelijk in première. De hoofdpersonen uit de film staan te popelen om hun verhalen te delen en nodigen daarom iedereen uit om de première van hun documentaire bij te wonen. Om 19.00 uur gaat de rode loper uit, om 19.30 uur sluiten de deuren en start de documentaire.

Praktische informatie
Het bijwonen van de première is gratis; reserveren is niet nodig. De première vindt plaats in de Lindenberg Aldenhof, Aldenhof 1390 te Nijmegen. De film zal na de première ook op aanvraag vertoond kunnen worden op scholen en zorginstellingen om het taboe over jonge mantelzorgers te doorbreken. Heeft u hier interesse in, neem dan contact op met Roché Nieuwendam (roche@newartsnijmegen.nl).

Over New Arts Nijmegen
New Arts Nijmegen is een platform voor, door en met jongeren waar nieuwe kunsten, ruimte om jezelf te uiten en talentontwikkeling voor iedereen de belangrijkste doelstellingen zijn. New Arts is gehuisvest in Lindenberg Aldenhof (LA) in Dukenburg.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: Fonds voor Cultuurparticipatie, het Kansfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

De gehele documentaire staat nog niet online. Bekijk de trailer op de website www.jongeren-zorgen.nl

De Gelderlander was aanwezig bij de première in de Lindenberg, locatie Aldenhof. Zowel zij als de AD hebben online een artikel geplaatst: https://www.gelderlander.nl/nijmegen-e-o/jong-en-mantelzorger-nijmeegse-jongeren-in-aangrijpende-documentaire~ace886b6/ 

De makers willen de documentaire aan zoveel mogelijk jongeren, jonge mantelzorgers en professionals laten zien. De documentaire kan helpen om de bewustwording over mantelzorg en jonge mantelzorgers onder al deze mensen te vergroten en mantelzorg onder jongeren bespreekbaar te maken.

Namens Mantelzorg Nijmegen en New Arts willen wij u daarom het volgende vragen. Werk je op een school of in een team waar er interesse in de documentaire is, neem dan contact op met Roché Nieuwendam van New Arts, telefoonnummer 06 42 88 83 99.

 

Nazorg voor de oudere patiënt na een ziekenhuisopname

nazorg.png

Veel ouderen die na een ziekenhuisopname naar huis gaan zijn de eerste dagen vermoeid en van slag waardoor het hen moeite kost hun oude leven weer op te pakken. Meestal helpen familie en vrienden hen dan de eerste dagen met bv het doen van de boodschappen, koken en het hervinden van het oude ritme. Wanneer er echter helemaal geen hulp is kan dat er toe leiden dat de oudere snel achteruit gaat en ongewenst opnieuw opgenomen moet worden. Dat wil Rondom Wijchen voorkomen en daarom is sinds september de pilot ‘’Nazorg voor de oudere patiënt na een ziekenhuisopname’* gestart.

Voorafgaand aan het ontslag uit het ziekenhuis bespreekt een transferverpleegkundige met de oudere of er hulp thuis is. Als dat niet het geval is en de oudere wel hulp wil, komt er een vaste medewerker van Home Instead de dag na ontslag langs. De oudere kan dan zelf aangeven waar kortdurend  hulp bij nodig is met als doel  weer zelfstandig thuis te kunnen wonen.

*Dit project vindt plaats in samenwerking met Rondom Wijchen Wijchen, Home Instead Thuisservice,  het Canisius Wilhelmina ziekenhuis, het UMC Radboud, de ZZG zorggroep en het Lectoraat Innovatie in de Care van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.