Leveranciersregister

Leveranciersregister

U vindt hier een compleet overzicht van alle Leveranciers van Rondom Wijchen, inclusief een overzicht van de producten die deze Leveranciers mogen leveren en de bijbehorende productcodes.

Let op: Geel gearceerde velden zijn de wijzigingen t.o.v. vorige update.

Het samenvattende tabblad “Producten en “Leveranciers” bevat – voor zover beschikbaar – ook een korte beschrijving van de producten (rode driehoekjes in kolom B). Deze beschrijvingen zijn ook terug te vinden in het ‘Overzicht Bouwstenen.

In het overzicht is ook een tabblad opgenomen met de CAK-codes en de overlegplanning voor de Gemeente met de IDT (Integraal Deskundige Toeleiding) en Rondom Wijchen.

Bouwstenen & Leveranciers

Hier vindt u ook een overzicht (pdf) van de leveranciers per bouwsteen. Het uitgebreide document “Bouwstenen en Tarieven Wmo en Jeugdhulp 2018” vindt u hier.

Let op

  • Aanbieders voor wie het toelatingsproces nog loopt of die niet als Leverancier zijn toegelaten staan niet in dit overzicht.
  • In het Leveranciersoverzicht zijn (nog) niet de namen opgenomen van de Leveranciers van Dyslexie.
  • De aanbieders die zorg leveren op basis van een Landelijk Transitie Arrangement (LTA) vindt u terug op een daarvoor afzonderlijk ingericht tabblad.

Overgangsregeling

Wanneer een aanbieder niet om toelating als Leverancier van Rondom Wijchen gevraagd heeft of niet toegelaten is, maar wel zorg aan inwoners van Wijchen verleent, dan geldt voor de inwoner en betrokken aanbieder de volgende overgangsregeling.

Iedere inwoner van Wijchen die vóór 2018 een beschikking voor zorg of ondersteuning van de gemeente heeft gekregen, behoudt zowel de zorg als de aanbieder tot het einde van de looptijd van die beschikking. Alleen als de aanbieder dat zelf niet wil of kan, zal er met de betrokken inwoner overlegt worden over een alternatief. Deze situatie zal zich in Wijchen incidenteel kunnen voordoen. Als de aanbieder hier geen kans toe ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere aanbieder. Rondom Wijchen zal er, samen met het Sociaal Wijkteam, actief op toezien dat dit gebeurt.

Is na afloop van het nu lopende traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan bieden wij de inwoner hierover een gesprek met het sociale wijkteam aan. Inwoners waarvoor dit geldt, ontvangen persoonlijk bericht van het sociaal wijkteam, waarin staat wat dit voor hen betekent.