Leveranciersregister

Leveranciersregister

U vindt hier een compleet overzicht van alle Leveranciers van Rondom Wijchen, inclusief een overzicht van de producten die deze Leveranciers mogen leveren en de bijbehorende productcodes.

Let op: Geel gearceerde velden zijn de wijzigingen t.o.v. vorige update.

Het samenvattende tabblad “Producten en “Leveranciers” bevat – voor zover beschikbaar – ook een korte beschrijving van de producten (rode driehoekjes in kolom B). Deze beschrijvingen zijn ook terug te vinden in het ‘Overzicht Bouwstenen.

In het overzicht is ook een tabblad opgenomen met de CAK-codes en de overlegplanning voor de Gemeente met de IDT (Integraal Deskundige Toeleiding) en Rondom Wijchen.

Bouwstenen & Leveranciers

Hier vindt u ook een overzicht (pdf) van de leveranciers per bouwsteen. Het uitgebreide document “Bouwstenen en Tarieven Wmo en Jeugdhulp 2018” vindt u hier.

Let op

  • Aanbieders voor wie het toelatingsproces nog loopt of die niet als Leverancier zijn toegelaten staan niet in dit overzicht.
  • In het Leveranciersoverzicht zijn (nog) niet de namen opgenomen van de Leveranciers van Dyslexie.
  • De aanbieders die zorg leveren op basis van een Landelijk Transitie Arrangement (LTA) vindt u terug op een daarvoor afzonderlijk ingericht tabblad en ook in onderstaande tabellen.

Lijst landelijke inkoop VNG

Voor onderstaande functies maakt Rondom Wijchen gebruik van de landelijk niveau door de VNG gesloten raamcontracten, waarbinnen Rondom Wijchen naar gebruik afrekent.

Jeugd

Functie

Aanbieder Ovkomst en PvE Ontwikkelagenda
Jeugdzorg Plus tienermoeders Intermetzo raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Jeugdzorg Plus observatie en stabilisatie (ZIKOS) Horizon raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
OG Heldring raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Jeugd GGZ autisme dr. Leo Kannerhuis/Parnassia raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Yulius raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Jeugd GGZ eetstoornissen Rivierduinen raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Altrecht raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugd GGZ persoonlijkheids-stoornissen De Viersprong raamovereenkomst (pdf), PvE Behandeling: MST-LVB (pdf), PvE Behandeling: MBT-K (pdf)
Jeugd GGZ voor doven en slechthorenden GGMD raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugd GGZ voor blinden en slechtzienden Bartiméus raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Academische kinder- en jeugd psychiatrie Karakter raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Curium raamovereenkomst en PvE (pdf)
Accare raamovereenkomst en PvE (pdf)
De Bascule raamovereenkomst en PvE (pdf)
Universitaire kinder- en jeugd psychiatrie AMC raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Erasmus MC raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
UMC Utrecht raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Maastricht UMC raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Jeugd GGZ voor X Chromosomale syndromen Ambulatorium raamovereenkomst en PvE (pdf)
Vincent van Gogh raamovereenkomst en PvE (pdf)
Jeugd GGZ bij chronisch vermoeidheid NKCV raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Klinische forensische jeugdpsychiatrie Catamaran (GGzE) ontwikkelagenda (pdf)
JSLVG Pluryn raamovereenkomst en PvE(pdf)
s Heerenloo (Groot Emaus) raamovereenkomst en PvE (pdf)
Ambiq raamovereenkomst en PvE (pdf)
Amarant raamovereenkomst en PvE (pdf)
Koraal Groep – de la Salle raamovereenkomst en PvE(pdf)
DOEP LVB De Hondsberg (Koraal Groep) raamovereenkomst en PvE (pdf) ontwikkelagenda (pdf)
Eergerelateerd geweld en loverboy en mensenhandel Horizon raamovereenkomst (pdf), PvE (pdf)
Fier
Sterk Huis raamovereenkomst en PvE (pdf)
Voedselweigering of onzindelijkheid SeysCentra raamovereenkomst en PvE (pdf)
FASD Gelre ziekenhuizen raamovereenkomst en PvE (pdf)
Derdelijns psychotrauma Centrum ’45 raamovereenkomst en PvE (pdf)
Jeugdhulp en (mede)verblijf kinderen van verslaafde ouders VNN raamovereenkomst en PvE (pdf)

Wmo-ZG

Functie Aanbieder Overeenkomst en PvE
Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk en
ambulante ondersteuning volwassenen met vroegdoofheid
GGMD raamovereenkomst en PvE (pdf)
Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
De Noorderbrug raamovereenkomst en PvE (pdf)
Dagbesteding volwassenen met vroegdoofheid De Noorderbrug raamovereenkomst en PvE (pdf)
Begeleidersvoorziening volwassenen met doofblindheid Kalorama raamovereenkomst en PvE (pdf)
Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
De Noorderbrug raamovereenkomst en PvE (pdf)
Analyse ondersteuningsbehoefte, maatschappelijk werk en
ambulante ondersteuning volwassen burgers met doofblindheid
Bartiméus raamovereenkomst (pdf) PvE (pdf)
Kalorama raamovereenkomst en PvE (pdf)
GGMD raamovereenkomst en PvE (pdf)
Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
Dagbesteding volwassenen met doofblindheid Kalorama raamovereenkomst en PvE (pdf)
Kentalis raamovereenkomst en PvE (pdf)
Ambulante ondersteuning aan volwassenen met
een visuele beperking
Bartiméus raamovereenkomst (pdf) PvE (pdf)
Robert Coppes Stichting raamovereenkomst en PvE (pdf)
Visio raamovereenkomst en PvE (pdf)
Dagbesteding aan volwassenen (waaronder ouderen)
met een visuele beperking óf om mensen met een visuele
én verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek
Bartiméus raamovereenkomst (pdf) PvE (pdf)
Robert Coppes Stichting raamovereenkomst en PvE (pdf)
Visio raamovereenkomst en PvE (pdf)

Naar Landelijke inkoop Jeugdzorg en Wmo