Rondom Wijchen

Coöperatie Rondom Wijchen UA

Coöperatie Rondom Wijchen UA is een op 17 november 2017 opgericht coöperatief samenwerkingsverband  van lokale en regionale (netwerken van) organisaties, verenigingen en burgerinitiatieven, werkzaam of actief op het terrein van welzijn en zorg in de gemeente Wijchen. Nieuwe partners kunnen zich eenvoudig aansluiten. Informatie daarover is hier te vinden.

De leden van de coöperatie investeren samen in de doorontwikkeling van het platform en delen met elkaar eigenaarschap en kennis.

Rondom Wijchen kent geen winstdoelstelling.

header2