Wie is er eigenlijk (niet) gek?

  • Doe eens gek; doe normaal en zet uw masker af!

Wie is er eigenlijk gek.png

Tussen de dertig- en vijftigduizend mensen in Nederland hebben momenteel Parkinson. Er zijn er heel wat meer die last hebben van angst- en stemmingsstoornissen – dat loopt in de honderdduizenden. Alles bij elkaar zijn meer dan 1,5 miljoen mensen in behandeling voor een of andere psychische stoornis of psychisch ongemak.

Veel ‘gezonde’ mensen kampen met depressieve gevoelens, angsten, vormen van dwang, overspannenheid of de gevolgen van traumatische ervaringen in hun leven. Een overlevingsstrategie die velen hanteren, is het dragen van maskers. Het voor de buitenwereld mooi weer spelen. Terwijl van binnen de eenzaamheid en moedeloosheid levensgroot aanwezig zijn.

Wanneer we een longontsteking hebben, een gebroken been of een hartafwijking gaan we naar de dokter of het ziekenhuis, laten we ons onderzoeken en volgt een behandeling. Dat is heel normaal. Anders wordt het, als we psychisch ziek zijn. Blijkbaar is dat een teken van zwakte, een falen in een maatschappij die drijft op verhalen van succes en zelfredzaamheid.

Zou er bij u en mij begrip zijn dat het doen van een boodschap alle energie kan kosten? Dat opstaan en de dag beginnen misschien wel de grootste overwinning van die dag is? Dat leven met paniek elke ontmoeting tot een bedreigende situatie maakt?

De psychisch zieke worstelt vaak met schaamte. Wat daarbij komt, is de angst van de ander. De buren durven de psychisch zieke niet uit te nodigen op de koffie. Kan je wel een normaal gesprek voeren? Is het wel veilig voor de kinderen? Zo kan het gebeuren dat iemand met een psychiatrische problematiek klem zit tussen de eigen schaamte en de angst van de samenleving.

U en ik kunnen daaraan wat doen. Door voor elkaar zichtbaar te zijn en elkaar als gewone mensen tegemoet te treden. Door eens gek te doen en onze maskers af te zetten. Als wij onze uitdagingen delen, zullen wij ontdekken dat wij allemaal veel normaler blijken te zijn dan wat ons vaak oppervlakkige contact doet vermoeden.

Samen een stap vooruit naar een gezonde omgeving

1_WVDGJ_met_datum-600x320

  • Week voor de Gezonde Jeugd | 11 tot en met 15 maart 2019

Bewegen en spelen is gezond. Voor je lijf én je brein. Toch bewegen jongeren niet genoeg.

Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd zet Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) samen met gemeenten, bedrijven, scholen en ouders een stap vooruit naar een gezonde omgeving voor de jeugd. Zodat ze fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust zijn voor de toekomst. En wie wil dat nou niet?

Inspiratie nodig? Bekijk hier de beweegtips!
Bekijk hieronder de video waarin Prof. dr. Erik Scherder, beweegambassadeur van de Week voor de Gezonde Jeugd vertelt over het belang van bewegen voor jongeren en het veranderen van de omgeving!

Werken met de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

meldcode

Veilig Thuis Gelderland-Zuid organiseert extra werkconferenties over de verbeterde meldcode. In deze bijeenkomsten gaat het over de nieuwe afwegingskaders en wat deze voor professionals betekenen.

Tiel, Kersenboogerd 2: 21 februari  11:00-12:30h | 21 maart  19:00-20:30h
Nijmegen, Groenewoudseweg 275: 20 maart  09:00-10:30h

Sinds 1 januari 2019 zijn alle professionals verplicht om te werken met de verbeterde meldcode. Dit vraagt zowel van onze partners als van onszelf een andere manier van samenwerken.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid organiseerde de afgelopen periode in Nijmegen acht werkconferenties rondom de verbeterde meldcode. Op verzoek organiseren wij nog drie extra bijeenkomsten, waarvan twee in Tiel. Tijdens de werkconferenties zoomen we in op de nieuwe afwegingskaders en de veranderingen die gaan plaatsvinden. Wat betekenen deze veranderingen voor jou als professional? En wat betekent dit in de samenwerking met Veilig Thuis?

Via het aanmeldingsformulier kun je jezelf aanmelden voor één van de werkconferenties (zie bovenaan). Wij zien uit naar je komst.

Met vriendelijke groet,

Willemijn Helmich
Directeur Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Ontmoetingsmarkt welzijn en zorg

sociaal wijkteam

Ontmoetingsmarkt welzijn en zorg

Datum: dinsdag 16 april 2019
Tijdstip: 15.00 – 19.30 uur
Locatie: ’t Mozaïek, Campuslaan 6, Wijchen

Beste samenwerkingspartner,

Op dinsdag 16 april organiseert het Sociaal Wijkteam Wijchen Rondom Wijchen voor de tweede maal de ontmoetingsmarkt voor welzijn en zorg in de gemeente Wijchen.

Op deze middag ontmoet je andere professionals en vrijwilligers uit het werkveld. Als bezoeker krijg je hier informatie over het aanbod van welzijn en zorg in Wijchen.

Ben je zelf aanbieder? Dan kun je jouw organisatie en diensten presenteren met een eigen ‘marktkraam’.

We sluiten om 18.30 uur af met een inspirerende lezing van Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde.

Meld je vóór 15 februari aan door HIER te klikken en het online aanmeldformulier in te vullen. In het formulier kun je aangeven of je (voor eigen rekening) soep en/of een broodje wilt bestellen.

Jij bent er toch ook bij? We zien je graag op 16 april!

Met vriendelijke groet,

Weynand Rommens
Coördinator Sociaal Wijkteam Rondom Wijchen

Verantwoording 2018

jaarrekening-lezen-650x300

Rondom Wijchen hanteert voor haar Leden/Leveranciers voor de verantwoording 2018 het verantwoording 2018 gebruik maken van het landelijk accountantsprotocol en het landelijk verantwoordingsformat Wmo en Jeugdwet. Voor zorginstellingen met een regionale omzet van meer dan € 125.000 is een controleverklaring van de accountant verplicht. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten.

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Wmo Beschermd wonen Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

U hoeft alleen een productieverantwoording in te vullen en voorzien van een controleverklaring door de accountant indien de omzet (=gedeclareerde productie) voor het betreffende domein groter is dan € 125.000. Is uw regionale omzet minder dan € 125.000 voor een domein dan hoeft u niets bij ons aan te leveren.

We vragen uw speciale aandacht voor onderstaande data:

  • 01 april 2019 uiterste inleverdatum voor het productieverantwoordingsformulier (in zowel Excel als PDF) met controleverklaring van de accountant. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders met een regionale productieomzet van meer dan € 125.000.
  • 01 april 2019 uiterste datum waarop u declaraties (IWMO303 en IJW303 berichten) over 2018 in kunt dienen bij de regiogemeenten. Zorg dat u dit tijdig doet, want na deze datum kunnen wij uw declaraties niet meer in behandeling nemen. Dit geldt voor ALLE zorgaanbieders. Voor een juiste toerekening van de zorg graag uw aandacht voor de juiste registratie van de zorgperiode; zorg geleverd in 2018 dient in 2018 verantwoord te worden.

De verantwoordingsformulieren kunt u mailen naar Jean Paul Bakker via rondomwijchen@wijchen.nl

Het landelijk accountantsprotocol, en de format voor de productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp en de algemene voorschriften en treft u hier aan:

Ontmoetingsmarkt op dinsdag 16 april 2019

Ontmoetingsmarkt op dinsdag 16 april

Het SWT organiseert ook in 2019 een Ontmoetingsmarkt zorg en welzijn. Dit om gelegenheid te bieden aan aanbieders en samenwerkingspartners om kennis te maken met elkaar en met de professionals van het SWT.

Van 15.00 uur tot 17.30 uur is er een markt. Na een heerlijke maaltijd is er van 18.30 tot 19.30 een lezing door Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jan-ROtmans.jpg

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een gepassioneerde en rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en duurzaamheid. Hij heeft meer dan 200 publicaties geschreven op het gebied van klimaatverandering, global change modellering, duurzame ontwikkeling, transities en systeeminnovaties.

Reserveer dus alvast de middag van dinsdag 16 april in je agenda!

 

Terugblikken en vooruitkijken

181204 Rondom Wijchen Ambitie 2019.png

  • Terugblikken en vooruitkijken

De laatste maanden van het 1ste jaar Rondom Wijchen zijn aangebroken – tijd om vooruit en terug te blikken.

Terugblikken en vooruitkijken (pdf)

Rondom Wijchen. Een samenwerkingsverband van meer dan 100 verschillende partners binnen welzijn en zorg. Met meer dan 1000 professionals actief voor de inwoners van Wijchen. Op basis van één contract en één missie: welzijn, ondersteuning en zorg zo organiseren dat de oplossing passend en leidraad is voor de inzet ten behoeve van de inwoners van Wijchen.

Het was een spannend en uitdagend jaar. Waarin de eerste stappen in de kanteling gezet werden. Het was een uitdagend jaar ook. Om duurzame zorg te realiseren binnen een nauwelijks op de opgave afgestemd budget. Het was ook een jaar van investeren in elkaar en de relatie. Met als resultaat een inspirerende agenda voor het nieuwe jaar.

Kijkt u met ons mee?