Berichtenverkeer – berichtenapp

Berichtenverkeer Toelichten dat nu stukje college volgt.

  • Berichtenverkeer

Per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de VNG Berichtenapp over. Gebruikers betalen vanaf 1 mei een maandelijks tarief van €7,50 (excl. btw) voor het gebruik van de app.

Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders aansluiten op het berichtenverkeer iWmo en/of iJw met gemeenten en hun facturen en declaraties geautomatiseerd en digitaal aanleveren. De app is voor kleine organisaties en praktijken die in hun contact met gemeenten over toewijzing en declaratie/facturatie met het iWmo en iJw-berichtenverkeer moeten werken, maar die daar geen softwarepakket voor hebben. De Berichtenapp is in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. VNG betreurt dat het gratis aanbieden van de app niet langer mogelijk is, maar om de continuïteit van de app te borgen en de kosten voor gebruikers zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor overname door ZilliZ.

Maakt u gebruik van de VNG berichtenapp, dan is voor u het onderstaande van belang, want dan moet u tot een van de volgende acties overgaan:

Overstappen
Geregistreerde gebruikers kunnen kiezen om vanaf 1 mei 2019 over te stappen naar de ZilliZ berichtenapp. In hun eigen app-omgeving komt hiervoor vanaf 1 februari 2019 een aanmeldknop. Gebruikers hebben tussen 1 februari en 15 april 2019 de tijd om zich aan te melden voor de overstap naar de ZilliZ-berichtenapp. De overstap wordt dan voor hen geregeld en zij gaan vanaf mei maandelijks betalen voor het gebruik van de app.

Niet overstappen: berichten zelf opslaan en alternatief zoeken
Gebruikers van de app die niet willen overstappen, moeten vóór 1 mei 2019 een eigen archief aanmaken van de berichten die op dit moment in de Berichtenapp worden bewaard. Doen zij dit niet dan raken zij die berichten kwijt.

Meer informatie

  • Factsheet VNG Berichtenapp wordt ZilliZ berichtenapp (klik hier om te downloaden)
  • FAQ (klik hier om te downloaden)

Woonplaatsbeginsel

woonplaatsbeginsel.png

  • Wijziging woonplaatsbeginsel wordt uitgevoerd per 1 januari 2021

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari jl. is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is.

Intensief traject
De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt een intensief traject dat zowel van u als aanbieder als van de gemeenten, veel inspanning vraagt. Aanbieders moeten weten welke jeugdigen een andere verantwoordelijke gemeente krijgen als gevolg van de nieuwe definitie en ook moeten ze hun administratieve processen aanpassen. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig plaatsvindt.

Wat verandert er?
In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Uitgangspunten
In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel zijn twee uitgangspunten:

  1. Voor ambulante jeugdhulp is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie is duidelijker en eenvoudiger.
  2. Bij jeugdhulp met verblijf is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet Basisregistratie Personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdige.

De kunst van autisme

  • Autismeweek 2019 | 30 maart – 6 april

Mensen met autisme: Ik snap dat ze zich vaak niet welkom voelen in deze wereld, maar ik ben blij dat ze in mijn leven zijn.

Mensen met autisme gaan anders met informatie uit de wereld om hen heen om dan mensen zonder autisme. Ze hebben een andere manier om prikkels te verwerken. Daardoor beleven en ervaren ze de wereld om hen heen anders. Deze andere manier van de wereld ervaren is van invloed op hun manier denken, handelen, voelen en begrijpen. Het autisme is onderdeel van hun mens zijn. En elk mens, met of zonder autisme is uniek.

“Mijn kracht is dat ik mijn eigen gedachten vorm, in plaats van de geijkte weg te volgen. Dat leidt tot nieuwe oplossingen.”

Niet minder, niet beter, maar anders. De wereld, onze maatschappij en onze omgang met elkaar is vooral ingesteld op mensen zonder autisme. Dat maakt dat mensen met autisme zich er vaak een vreemde voelen.

Autisme is een manier van ervaren en begrijpen die veel kwaliteiten in zich draagt. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten

Juist daarom is de  Autismeweek 2019 een  ode aan de passie en de sterke eigenschappen van mensen met autisme. De boodschap is dan ook dat wij ons daar op richten, en niet alleen op de dingen die hen minder goed afgaan.

Nieuwe Algemeen manager Rondom Wijchen

  • Nieuwe Algemeen manager Rondom Wijchen

Het bestuur van Rondom Wijchen heeft Marielle Heuvelmans per 7 maart 2019 benoemd als nieuwe algemeen manager.

Marielle is bestuurskundige met ruime ervaring in het publieke domein als adviseur, leidinggevende en eigenaar met zorg, kwaliteit en veiligheid. Zij heeft ruime ervaring met verandertrajecten en opgave-gericht werken. We zijn blij dat zij de organisatie komt versterken.

Peter Paul Doodkorte, de algemeen manager a.i. heeft zijn werkzaamheden per 1 april 2019 beëindigd. Hij heeft het bestuur, de leden en leveranciers alsook de gemeente in de afgelopen jaren met bezieling ter zijde gestaan bij het ontwikkelen en tot stand komen van Rondom Wijchen.  Hij heeft

In de komende weken zullen Marielle en peter Paul achter de schermen nog samen optrekken en zal Peter Paul zijn taken verder overdragen aan Marielle.

Het management van Rondom Wijchen bestaat zo per 1 april 2019 uit de navolgende personen/functies:

Algemeen Manager

M.C. E. (Mariëlle) Heuvelmans

Mobiel 0627109874

E-mail marielle.heuvelmans@sociaalwijkteamwijchen.nl

Coördinator sociaal wijkteam

Weynand Rommens

Mobiel 0651299102

E-mail weynand.rommens@sociaalwijkteamwijchen.nl

Controller

Jean Paul Bakker

E-mail jbakker@pluryn.nl

Berichtenverkeer iWmo en iJw Release 2.3

inlichtingen

Vandaag , donderdag 28 maart om 13.00 zal het berichtenverkeer in verband met de release van iWmo/ iJw 2.3 volledig stil liggen. Er is vanaf dit moment tot maandag 1 april 13.00 geen berichtenverkeer mogelijk.

Op maandag 1 april a.s. zal de nieuwste versie van het iWmo en iJw berichtenverkeer live gaan: versie 2.3 zal dan binnen de gehele ISD-keten als nieuwe standaard gelden voor het berichtenverkeer. Dinsdag 26 maart is de freeze voor alle heenberichten vanuit gemeenten en zorgaanbieders ingegaan (dit betreft 301, 303, 305, 307 en 315 berichten). Vanaf 17.00 uur was het niet meer mogelijk om heenberichten te versturen.

Start Freezeperiode retourberichten

Op donderdag 28 maart zal ook de freeze voor alle retourberichten ingaan (dit betreft 302, 304, 306, 308 en 316 berichten). vanaf 13.00 uur is het technisch niet meer mogelijk om retourberichten te verzenden op eerder ontvangen heenberichten vanuit zowel gemeenten als zorgaanbieders. Met ingang van dit onderdeel van de freeze ligt het berichtenverkeer volledig stil. Het berichtenverkeer wordt pas weer hervat op maandag 1 april om 13.00 uur. op dit moment is de implementatie van de release gedaan en is er enkel beirchtenuitwisseling mogelijk in versie 2.3.

Vanaf donderdag 28 februari, 13.00 uur ligt het iWmo en iJw berichtenverkeer volledig stil.

Maandag 1 april 13.00: over op iWmo/iJw 2.3

Op maandag 1 april wordt om 13.00 uur het berichtenverkeer weer hervat. Vanaf dit moment zullen er enkel nog berichten uitgewisseld kunnen worden volgens de nieuwe berichtenstandaard: iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Liveblog en informatiepagina Release 2.3

Op de release informatiepagina vindt u de laatste informatie over de implementatie van release 2.3.

 

Wie is er eigenlijk (niet) gek?

  • Doe eens gek; doe normaal en zet uw masker af!

Wie is er eigenlijk gek.png

Tussen de dertig- en vijftigduizend mensen in Nederland hebben momenteel Parkinson. Er zijn er heel wat meer die last hebben van angst- en stemmingsstoornissen – dat loopt in de honderdduizenden. Alles bij elkaar zijn meer dan 1,5 miljoen mensen in behandeling voor een of andere psychische stoornis of psychisch ongemak.

Veel ‘gezonde’ mensen kampen met depressieve gevoelens, angsten, vormen van dwang, overspannenheid of de gevolgen van traumatische ervaringen in hun leven. Een overlevingsstrategie die velen hanteren, is het dragen van maskers. Het voor de buitenwereld mooi weer spelen. Terwijl van binnen de eenzaamheid en moedeloosheid levensgroot aanwezig zijn.

Wanneer we een longontsteking hebben, een gebroken been of een hartafwijking gaan we naar de dokter of het ziekenhuis, laten we ons onderzoeken en volgt een behandeling. Dat is heel normaal. Anders wordt het, als we psychisch ziek zijn. Blijkbaar is dat een teken van zwakte, een falen in een maatschappij die drijft op verhalen van succes en zelfredzaamheid.

Zou er bij u en mij begrip zijn dat het doen van een boodschap alle energie kan kosten? Dat opstaan en de dag beginnen misschien wel de grootste overwinning van die dag is? Dat leven met paniek elke ontmoeting tot een bedreigende situatie maakt?

De psychisch zieke worstelt vaak met schaamte. Wat daarbij komt, is de angst van de ander. De buren durven de psychisch zieke niet uit te nodigen op de koffie. Kan je wel een normaal gesprek voeren? Is het wel veilig voor de kinderen? Zo kan het gebeuren dat iemand met een psychiatrische problematiek klem zit tussen de eigen schaamte en de angst van de samenleving.

U en ik kunnen daaraan wat doen. Door voor elkaar zichtbaar te zijn en elkaar als gewone mensen tegemoet te treden. Door eens gek te doen en onze maskers af te zetten. Als wij onze uitdagingen delen, zullen wij ontdekken dat wij allemaal veel normaler blijken te zijn dan wat ons vaak oppervlakkige contact doet vermoeden.

Samen een stap vooruit naar een gezonde omgeving

1_WVDGJ_met_datum-600x320

  • Week voor de Gezonde Jeugd | 11 tot en met 15 maart 2019

Bewegen en spelen is gezond. Voor je lijf én je brein. Toch bewegen jongeren niet genoeg.

Tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd zet Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) samen met gemeenten, bedrijven, scholen en ouders een stap vooruit naar een gezonde omgeving voor de jeugd. Zodat ze fysiek, psychisch en sociaal beter toegerust zijn voor de toekomst. En wie wil dat nou niet?

Inspiratie nodig? Bekijk hier de beweegtips!
Bekijk hieronder de video waarin Prof. dr. Erik Scherder, beweegambassadeur van de Week voor de Gezonde Jeugd vertelt over het belang van bewegen voor jongeren en het veranderen van de omgeving!