Ontmoetingsmarkt Welzijn en Zorg

IDT

Ontmoetingsmarkt Welzijn en Zorg

Datum:            donderdag 15 maart 2018

Tijd:                 16.00  – 19.30 uur

Locatie:           ’t Noorderlicht, Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen

Beste samenwerkingspartner,

De Integrale Deskundige Toeleiding (IDT) nodigt u van harte uit voor deelname aan de Ontmoetingsmarkt.

De Ontmoetingsmarkt is bedoeld voor iedereen die in Wijchen een rol vervult binnen welzijn, zorg en onderwijs. Iedereen kan op de Ontmoetingsmarkt zijn aanbod of haar aanbod presenteren of kennisnemen van het aanbod van anderen.

Iedereen, van vrijwilliger en /of professional binnen het werkveld, van wijkagent tot orthopedagoog en van IB-er tot WMO-consulent is welkom op de Ontmoetingsmarkt

Doel van de markt is om elkaar en het netwerk (beter) te leren kennen en de samenwerking te bevorderen.

Extra

Als “extra” is er aan het eind van de middag een presentatie door Mr. Jolanda van Boven.

Toelichtingjolanda van Boven

Vanaf 1 mei 2018 verandert er veel in  de wetgeving rondom privacy. Daarom is het thema van de presentatie Privacy.

Mr. Jolanda van Boven heeft ons al eerder op speelse wijze deelgenoot gemaakt van haar expertise op het gebied van privacy en de daarop gerichte wet- en regelgeving in ketensamenwerking; van zowel de gezondheidszorg, het publieke domein als het veiligheids- en sociale domein.

Programma

14.00 uur        Opbouw marktkramen

16.00 uur        Start Ontmoetingsmarkt

18.00 uur        Pauze met soep en broodje

18.30 uur        Presentatie Privacy door Mr. Jolanda van Boven

19.30 uur        Afsluiting

Als je gebruik wilt maken van een marktkraam, stuur dan een mail naar secretariaat@sociaalwijkteamwijchen.nl.

Aanmelding voor bezoek of deelname aan de markt zelf is niet nodig.

De IDT rekent op een grote opkomst en veel plezierige ontmoetingen!

Samen toekomst maken

Dit is de samenvatting van het bericht.

Welkom op de website van Coöperatie Rondom Wijchen UA

Coöperatie Rondom Wijchen UA is een op 17 november 2017 opgericht coöperatief samenwerkingsverband van lokale en regionale (netwerken van) organisaties die  de activiteiten op het terrein van welzijn en zorg voor de inwoners van de gemeente Wijchen leveren.

Deze website is bedoeld als informatie-platform voor de (aspirant) Leden en Leveranciers van Rondom Wijchen.

Rondom Wijchen werkt nauw samen met het sociaal wijkteam Wijchen. In het sociaal wijkteam werken professionals op het gebied van welzijn, zorg en gezondheid. Zij helpen u met praktische oplossingen als het (even) tegenzit. Of als u er zelf niet uitkomt. Als dat nodig is dan kunnen zij professionele hulp inzetten, want zij regelen ook de toegang tot zorg in de gemeente Wijchen. Op de website van het sociaal wijkteam Wijchen kunt u zien waarvoor u zoals bij het terecht kunt.