Berichtenverkeer

iwmo.jpg

Gebruikers van iWmo en iJw: Bereid u voor op implementatie van iWmo 2.2 en iJw 2.2

Per 1 februari 2018 –zijn de landelijke draaiboeken migratie voor iWmo en iJw beschikbaar. De draaiboeken voorzien gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van 2.1 naar 2.2 in april 2018.

Er is een iWmo-draaiboek en een iJw-draaiboek gepubliceerd. Hoewel het separate documenten zijn, komen de tijdlijnen overeen en zijn er nauwelijks inhoudelijke verschillen. In dit bericht leest u daarover meer in de alinea ‘Verschil tussen draaiboek voor iWmo en iJw’.

U kunt beide draaiboeken downloaden onder ‘Meer informatie’ (zie onderaan dit bericht).

Achtergrond van de publicatie

Per 1 april 2018 zijn iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Vanaf dat moment treedt een aantal wijzigingen in het berichtenverkeer in werking die in het afgelopen jaar uitgebreid zijn voorbereid door gemeenten, Leveranciers, hun softwareleveranciers en brancheverenigingen.

Meer weten over de voorbereiding en voordelen van de nieuwe releases? Lees het nieuwsbericht Implementatie iWmo 2.2 en iJw 2.2: wat u moet weten over de voorbereiding.

Landelijke afspraken voor een soepele overgang

Een soepele overgang valt of staat bij landelijke afspraken over uitfasering van de berichten in de lopende iStandaarden-versies. In de migratiedraaiboeken voor iWmo en iJw staat daarom beschreven wat er tijdens de migratieperiode moet gebeuren en wie de actiehouders zijn.

Verschil tussen draaiboek voor iWmo en iJw

Per domein is een apart landelijk draaiboek migratie uitgebracht. De tijdlijnen in beide draaiboeken zijn identiek. Het enige verschil is dat er in het iJw-draaiboek aandacht is voor de declaratieberichten JW321 en JW322. Beide berichten kunt u nog gebruiken voor declaratie van DBC-zorg die in 2017 of eerder is geleverd.

Bent u actief in zowel de Wmo als de Jeugdwet?

Als u in beide domeinen actief bent, is het raadzaam om het iJw-draaiboek te raadplegen voor informatie over JW321 en 322. Zie paragraaf 1.4 ‘Declaratieberichten jeugd-ggz’ op pagina 5 in het draaiboek voor iJw.

Migratieperiode heeft drie fasen

De migratie bestaat uit drie fasen: afsluiting, transitie, en ingebruikname en nazorg. Tot donderdag 29 maart 2018 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iJw 2.1-standaard. Vanaf 3 april 2018 doen alle gebruikers van het iWmo en iJw-berichtenverkeer dat met de nieuwe versie van de standaard: iWmo 2.2 en iJw 2.2.

Facturen en retourberichten vóór zondag 18 maart 2018

Het landelijk advies is om tijdens de migratieperiode geen factuurberichten en declaratieberichten (WMO303, JW303 en JW321) te versturen naar gemeenten. Omdat er tussen het heen- en retourbericht een verwerkingstijd nodig is, kunnen tussen zondag 18 maart en dinsdag 3 april 2018 13.00uur geen declaratie of factuurberichten worden verstuurd.

Op die manier hebben gemeenten nog voldoende tijd om deze berichten voor de migratieperiode te beantwoorden met een retourbericht, namelijk tot uiterlijk 29 maart 13.00 uur. Aan zorgaanbieders wordt gevraagd om nieuwe factuur- of declaratieberichten pas weer vanaf dinsdag 3 april 2018 13.00 uur te verzenden en wel in versie 2.2.

Contact en vragen

Vragen over de keteninfrastructuur kunt u stellen aan ISD-Regie via isd-regie@vng.nl. Met vragen over het berichtenverkeer of opmerkingen bij de draaiboeken kunt u terecht bij Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Meer informatie

berichtenappBerichtenverkeer

Het Berichtenverkeer is een (verplicht) hulpmiddel waarmee informatie tussen (de Leveranciers van) Rondom Wijchen en de gemeente Wijchen wordt uitgewisseld op een snelle, veilige en makkelijke manier.

Leveranciers en gemeente sturen berichten in het kader van de Wmo en Jeugdwet (standaarden iWmo en iJw ) over en weer.

Via het Berichtenverkeer regelt u de aanvraag en afgifte van een toewijzing en beschikking, waarna u kunt starten met het leveren van zorg aan de cliënt, tot en met de facturatie van de geleverde zorg. Het Berichtenverkeer zorgt ervoor dat informatie uitgewisseld wordt en geconverteerd wordt naar leesbare informatie die rechtstreeks en op uniforme wijze in de systemen terecht komt. Daarmee is het niet alleen snel, veilig en makkelijk maar dat maakt uitwisseling van informatie (beveiligd per e-mail) en via post overbodig.

Alle Leveranciers van Rondom Wijchen hebben middels het Reglement van Toelating en de Leveranciersovereenkomst bevestigd dat zij werken met software die geschikt is voor Berichtenverkeer VECOZO (iJW, iWmo).

Vanaf 1 januari 2018 kunnen Leveranciers van Rondom Wijchen enkel en alleen via dit hulpmiddel de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie doen.

Voor Leveranciers die de daarvoor noodzakelijke software (nog) niet geïmplementeerd hebben leggen wij onderstaand uit hoe u zich als Leverancier kunt aansluiten op het Berichtenverkeer.

AGB-code

De Leverancier dient te beschikken over een AGB-code. Mocht u nog geen AGB-code hebben dan vindt u hier hoe u dat regelt.

Vecozo

Bent u als Leverancier nog niet aangesloten op Vecozo, dan raden we u aan dit zo snel mogelijk te regelen. Via de website www.vecozo.nl vindt u een duidelijke uitleg over hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u software speciaal gericht op de zorgadministratie, dan zal deze software deze berichten voor u kunnen aanmaken. U kunt zich in 6 stappen aansluiten, u vindt hier het stappenplan.

De Berichtenapp

De VNG Berichtenapp iWmo iJw is voor kleine zorgaanbieders die zelf geen softwarepakket hebben om de iWmo- en/of iJw-berichten aan te maken en te verwerken. De Berichtenapp zal vanaf april ook kunnen werken met de nieuwe release van de berichtenstandaarden: iWmo 2.2 en iJw 2.2.

Met deze app kunt u snel, makkelijk en veilig Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. De Berichtenapp heeft als voordeel dat het ook geschikt is voor het iOS- en OSX-besturingssysteem (Apple-gebruikers).

De app is beschikbaar via Google Play, de Apple Store en ook als webapplicatie.

Wij raden Leveranciers dringend aan gebruik te maken van deze oplossing, indien zij nog niet over een geschikte oplossing beschikken om aan te sluiten om het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJW. Dit, omdat – zoals hiervoor aangegeven – Leveranciers Leveranciers van Rondom Wijchen vanaf 1 januari 2018 enkel en alleen via het hiervoor bedoelde berichtenverkeer de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie kunnen doen.

Lees de handleiding van de VNG over de Berichtenapp

Meld u aan voor de VNG Berichtenapp

Zie ook ‘Meest gestelde vragen over de berichtenapp’.

Tenslotte

Mocht u aan leverancier zelf nog vragen over het Berichtenverkeer hebben, of juist praktische tips voor collega-Leveranciers m.b.t. de inrichting en het gebruik van het Berichtenverkeer, dan vernemen wij dit graag via ons mailadres rondomwijchen@wijchen.nl