Berichtenverkeer

Berichtenverkeer

berichtenverkeer 1

Het Berichtenverkeer is een (verplicht) hulpmiddel waarmee informatie tussen (de Leveranciers van) Rondom Wijchen en de gemeente Wijchen wordt uitgewisseld op een snelle, veilige en makkelijke manier.

Leveranciers en gemeente sturen berichten in het kader van de Wmo en Jeugdwet (standaarden iWmo en iJw ) over en weer.

Via het Berichtenverkeer regelt u de aanvraag en afgifte van een toewijzing en beschikking, waarna u kunt starten met het leveren van zorg aan de cliënt, tot en met de facturatie van de geleverde zorg. Het Berichtenverkeer zorgt ervoor dat informatie uitgewisseld wordt en geconverteerd wordt naar leesbare informatie die rechtstreeks en op uniforme wijze in de systemen terecht komt. Daarmee is het niet alleen snel, veilig en makkelijk maar dat maakt uitwisseling van informatie (beveiligd per e-mail) en via post overbodig.

Alle Leveranciers van Rondom Wijchen hebben middels het Reglement van Toelating en de Leveranciersovereenkomst bevestigd dat zij werken met software die geschikt is voor Berichtenverkeer VECOZO (iJW, iWmo).

Leveranciers van Rondom Wijchen kunnen enkel en alleen via dit hulpmiddel de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie doen.

Administratieprotocol berichtenverkeer

Het per 1 januari 2019 geldende administratieprotocol berichtenverkeer voor de gecontracteerde aanbieders Rondom Wijchen vindt u hier.

Belangrijk

Voor Leveranciers die de daarvoor noodzakelijke software (nog) niet geïmplementeerd hebben leggen wij onderstaand uit hoe u zich als Leverancier kunt aansluiten op het Berichtenverkeer.

AGB-code

De Leverancier dient te beschikken over een AGB-code. Mocht u nog geen AGB-code hebben dan vindt u hier hoe u dat regelt.

Vecozo

Bent u als Leverancier nog niet aangesloten op Vecozo, dan raden we u aan dit zo snel mogelijk te regelen. Via de website www.vecozo.nl vindt u een duidelijke uitleg over hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u software speciaal gericht op de zorgadministratie, dan zal deze software deze berichten voor u kunnen aanmaken. U kunt zich in 6 stappen aansluiten, u vindt hier het stappenplan.

De Berichtenapp

De Berichtenapp iWmo iJw is voor kleine zorgaanbieders die zelf geen softwarepakket hebben om de iWmo- en/of iJw-berichten aan te maken en te verwerken. 

Met deze app kunt u snel, makkelijk en veilig Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. De Berichtenapp heeft als voordeel dat het ook geschikt is voor het iOS- en OSX-besturingssysteem (Apple-gebruikers).

De app is beschikbaar via Google Play, de Apple Store en ook als webapplicatie.

Wij raden Leveranciers dringend aan gebruik te maken van deze oplossing. Zeker als zij nog niet over een geschikte oplossing beschikken om aan te sluiten om het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJW. Dit, omdat – zoals hiervoor aangegeven – Leveranciers Leveranciers van Rondom Wijchen enkel en alleen via het hiervoor bedoelde berichtenverkeer de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie kunnen doen.

Per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de VNG Berichtenapp over. Gebruikers betalen vanaf 1 mei een maandelijks tarief van €7,50 (excl. btw) voor het gebruik van de app.

Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders aansluiten op het berichtenverkeer iWmo en/of iJw met gemeenten en hun facturen en declaraties geautomatiseerd en digitaal aanleveren. De app is voor kleine organisaties en praktijken die in hun contact met gemeenten over toewijzing en declaratie/facturatie met het iWmo en iJw-berichtenverkeer moeten werken, maar die daar geen softwarepakket voor hebben. De Berichtenapp is in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. VNG betreurt dat het gratis aanbieden van de app niet langer mogelijk is, maar om de continuïteit van de app te borgen en de kosten voor gebruikers zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor overname door ZilliZ.

Maakt u gebruik van de VNG berichtenapp, dan is voor u het onderstaande van belang, want dan moet u tot een van de volgende acties overgaan:

Overstappen
Geregistreerde gebruikers kunnen kiezen om vanaf 1 mei 2019 over te stappen naar de ZilliZ berichtenapp. In hun eigen app-omgeving komt hiervoor vanaf 1 februari 2019 een aanmeldknop. Gebruikers hebben tussen 1 februari en 15 april 2019 de tijd om zich aan te melden voor de overstap naar de ZilliZ-berichtenapp. De overstap wordt dan voor hen geregeld en zij gaan vanaf mei maandelijks betalen voor het gebruik van de app.

Niet overstappen: berichten zelf opslaan en alternatief zoeken
Gebruikers van de app die niet willen overstappen, moeten vóór 1 mei 2019 een eigen archief aanmaken van de berichten die op dit moment in de Berichtenapp worden bewaard. Doen zij dit niet dan raken zij die berichten kwijt.

Meer informatie

  • Factsheet VNG Berichtenapp wordt ZilliZ berichtenapp (klik hier om te downloaden)
  • FAQ (klik hier om te downloaden)

Tenslotte

Mocht u aan leverancier zelf nog vragen over het Berichtenverkeer hebben, of juist praktische tips voor collega-Leveranciers m.b.t. de inrichting en het gebruik van het Berichtenverkeer, dan vernemen wij dit graag via ons mailadres rondomwijchen@wijchen.nl