Verantwoording 2018

jaarrekening-lezen-650x300

Verantwoording 2018

Rondom Wijchen hanteert voor haar Leden/Leveranciers voor de verantwoording 2018 het verantwoording 2018 gebruik maken van het landelijk accountantsprotocol en het landelijk verantwoordingsformat Wmo en Jeugdwet. Voor zorginstellingen met een regionale omzet van meer dan € 125.000 is een controleverklaring van de accountant verplicht. In onderstaande tabel staat welke producten wij van u als zorgaanbieder verwachten:

Domein Productieverantwoording met controleverklaring
Wmo Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Wmo Beschermd wonen Indien regionale omzet groter dan € 125.000
Jeugdhulp Indien regionale omzet groter dan € 125.000

 

U hoeft alleen een productieverantwoording in te vullen en voorzien van een controleverklaring door de accountant indien de omzet (=gedeclareerde productie) voor het betreffende domein groter is dan € 125.000. Is uw regionale omzet minder dan € 125.000 voor een domein dan hoeft u niets bij ons aan te leveren.

We vragen uw speciale aandacht voor onderstaande data:

  • 01 april 2019 uiterste inleverdatum voor het productieverantwoordingsformulier (in zowel Excel als PDF) met controleverklaring van de accountant. Dit geldt alleen voor zorgaanbieders met een regionale productieomzet van meer dan € 125.000.

 

  • 01 april 2019 uiterste datum waarop u declaraties (IWMO303 en IJW303 berichten) over 2018 in kunt dienen bij de regiogemeenten. Zorg dat u dit tijdig doet, want na deze datum kunnen wij uw declaraties niet meer in behandeling nemen. Dit geldt voor ALLE zorgaanbieders. Voor een juiste toerekening van de zorg graag uw aandacht voor de juiste registratie van de zorgperiode; zorg geleverd in 2018 dient in 2018 verantwoord te worden.

De verantwoordingsformulieren kunt u mailen naar Jean Paul Bakker via rondomwijchen@wijchen.nl

Het landelijk accountantsprotocol, en de format voor de productieverantwoording Wmo en Jeugdhulp en de algemene voorschriften en treft u hier aan: