Berichtenverkeer – berichtenapp

Berichtenverkeer Toelichten dat nu stukje college volgt.

  • Berichtenverkeer

Per 1 mei 2019 neemt ZilliZ de VNG Berichtenapp over. Gebruikers betalen vanaf 1 mei een maandelijks tarief van €7,50 (excl. btw) voor het gebruik van de app.

Met de VNG Berichtenapp kunnen zorgaanbieders aansluiten op het berichtenverkeer iWmo en/of iJw met gemeenten en hun facturen en declaraties geautomatiseerd en digitaal aanleveren. De app is voor kleine organisaties en praktijken die in hun contact met gemeenten over toewijzing en declaratie/facturatie met het iWmo en iJw-berichtenverkeer moeten werken, maar die daar geen softwarepakket voor hebben. De Berichtenapp is in 2016 ontwikkeld als een tijdelijke gratis dienst. VNG betreurt dat het gratis aanbieden van de app niet langer mogelijk is, maar om de continuïteit van de app te borgen en de kosten voor gebruikers zo laag mogelijk te houden, is gekozen voor overname door ZilliZ.

Maakt u gebruik van de VNG berichtenapp, dan is voor u het onderstaande van belang, want dan moet u tot een van de volgende acties overgaan:

Overstappen
Geregistreerde gebruikers kunnen kiezen om vanaf 1 mei 2019 over te stappen naar de ZilliZ berichtenapp. In hun eigen app-omgeving komt hiervoor vanaf 1 februari 2019 een aanmeldknop. Gebruikers hebben tussen 1 februari en 15 april 2019 de tijd om zich aan te melden voor de overstap naar de ZilliZ-berichtenapp. De overstap wordt dan voor hen geregeld en zij gaan vanaf mei maandelijks betalen voor het gebruik van de app.

Niet overstappen: berichten zelf opslaan en alternatief zoeken
Gebruikers van de app die niet willen overstappen, moeten vóór 1 mei 2019 een eigen archief aanmaken van de berichten die op dit moment in de Berichtenapp worden bewaard. Doen zij dit niet dan raken zij die berichten kwijt.

Meer informatie

  • Factsheet VNG Berichtenapp wordt ZilliZ berichtenapp (klik hier om te downloaden)
  • FAQ (klik hier om te downloaden)

Woonplaatsbeginsel

woonplaatsbeginsel.png

  • Wijziging woonplaatsbeginsel wordt uitgevoerd per 1 januari 2021

In het bestuurlijk overleg tussen het ministerie van VWS en de VNG op 24 januari jl. is besloten de ingangsdatum van het nieuwe woonplaatsbeginsel uit te stellen. De belangrijkste reden is dat de wet op zijn vroegst eind 2019 gereed zal zijn, waardoor implementatie per 1 januari 2020 niet haalbaar is.

Intensief traject
De implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel wordt een intensief traject dat zowel van u als aanbieder als van de gemeenten, veel inspanning vraagt. Aanbieders moeten weten welke jeugdigen een andere verantwoordelijke gemeente krijgen als gevolg van de nieuwe definitie en ook moeten ze hun administratieve processen aanpassen. Het is belangrijk dat dit zorgvuldig plaatsvindt.

Wat verandert er?
In het nieuwe woonplaatsbeginsel hoeft voor het bepalen van de verantwoordelijke gemeente het gezag niet meer te worden uitgezocht en wordt voor de woonplaats aangesloten bij de Basisregistratie Personen (BRP).

Uitgangspunten
In de nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel zijn twee uitgangspunten:

  1. Voor ambulante jeugdhulp is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige zijn woonadres heeft volgens de Basisregistratie Personen (de BRP). Deze definitie is duidelijker en eenvoudiger.
  2. Bij jeugdhulp met verblijf is verantwoordelijk: de gemeente waar de jeugdige onmiddellijk voorafgaand aan zijn (eerste) verblijf zijn woonadres in de zin van de Wet Basisregistratie Personen had. De gemeente waar de jeugdige vandaan komt, blijft dus (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdige.