Samenwerking binnen de jeugdstrafrechtketen

jeugdstrafrecht.png

Op 4 juni 2018 (13.00-17.00 uur) vindt er in Nijmegen een informatiecollege over samenwerking binnen de jeugdstrafrechtketen plaats. We nodigen u van harte uit om aan te sluiten.

De doelgroep voor het informatiecollege zijn de ketenpartners binnen de jeugdstrafrechtketen. Denk aan coƶrdinatoren en/of medewerkers van een sociaal team, leerplicht, jongerenwerk, het Veiligheidshuis, beleidsmedewerkers gemeenten Sociaal Domein/Jeugd en OOV, zorgaanbieders en justitiepartners, zoals Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen, de politie, het OM en de reclassering.

Het doel van het informatiecollege is:

  • voor ketenpartners vanuit zowel het jeugdveld als de (jeugd)justitieketen inzichtelijk maken waar zij met elkaar te maken krijgen en waarom;
  • informatie verstrekken over ieders rol, taak en verantwoordelijkheid binnen de jeugdstrafrechtketen;
  • om mogelijke knelpunten binnen de ketensamenwerking te formuleren.

Het college heeft al op verschillende plekken in het land plaatsgevonden en is enthousiast ontvangen. Kitty van Julsingha van de VNG zal dit traject ondersteunen en tevens de dagvoorzittersrol op zich nemen.

Vanuit de regio Rijk van Nijmegen is Carlijn van Daal (c.van.daal@nijmegen.nl) betrokken. Vanuit de regio Rivierenland is dat Hans van de Warenburg (H.van.den.warenburg@culemborg.nl).

Voor meer informatie: https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdbescherming-en-jeugdreclassering/nieuws/samenwerken-met-jeugdbescherming-heeft-u-hulp-nodig

Zou u deze datum alvast willen noteren in de agenda? Aanmelden kan nu al via Femke Morel (f.morel@nijmegen.nl).

Mocht u nog denken aan andere relevante partijen en/of professionals voor wie dit college interessant kan zijn, aarzel dan niet om de uitnodiging door te sturen.