CAK-melding aanbieders

CAK

Aanleveren Wmo-gegevens

Klanten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo of voor de Wlz. De Wmo-producten en codes waarvoor dit geldt staan in onderstaande tabel.

 

cakcodes

Om ervoor te zorgen dat deze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is de aanlevering van klant- en zorggegevens door de Leverancier bij het CAK van belang.

Tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens zorgt ervoor dat de klant op tijd, in één keer de juiste factuur ontvangt.

Instructies aanleveren gegevens

De instructies over het hoe en wat aanleveren van gegevens vindt u hier.