Ontmoetingsmarkt Welzijn en Zorg

IDT

Ontmoetingsmarkt Welzijn en Zorg

Datum:            donderdag 15 maart 2018

Tijd:                 16.00  – 19.30 uur

Locatie:           ’t Noorderlicht, Roerdompstraat 76, 6601 DL Wijchen

Beste samenwerkingspartner,

De Integrale Deskundige Toeleiding (IDT) nodigt u van harte uit voor deelname aan de Ontmoetingsmarkt.

De Ontmoetingsmarkt is bedoeld voor iedereen die in Wijchen een rol vervult binnen welzijn, zorg en onderwijs. Iedereen kan op de Ontmoetingsmarkt zijn aanbod of haar aanbod presenteren of kennisnemen van het aanbod van anderen.

Iedereen, van vrijwilliger en /of professional binnen het werkveld, van wijkagent tot orthopedagoog en van IB-er tot WMO-consulent is welkom op de Ontmoetingsmarkt

Doel van de markt is om elkaar en het netwerk (beter) te leren kennen en de samenwerking te bevorderen.

Extra

Als “extra” is er aan het eind van de middag een presentatie door Mr. Jolanda van Boven.

Toelichtingjolanda van Boven

Vanaf 1 mei 2018 verandert er veel in  de wetgeving rondom privacy. Daarom is het thema van de presentatie Privacy.

Mr. Jolanda van Boven heeft ons al eerder op speelse wijze deelgenoot gemaakt van haar expertise op het gebied van privacy en de daarop gerichte wet- en regelgeving in ketensamenwerking; van zowel de gezondheidszorg, het publieke domein als het veiligheids- en sociale domein.

Programma

14.00 uur        Opbouw marktkramen

16.00 uur        Start Ontmoetingsmarkt

18.00 uur        Pauze met soep en broodje

18.30 uur        Presentatie Privacy door Mr. Jolanda van Boven

19.30 uur        Afsluiting

Als je gebruik wilt maken van een marktkraam, stuur dan een mail naar secretariaat@sociaalwijkteamwijchen.nl.

Aanmelding voor bezoek of deelname aan de markt zelf is niet nodig.

De IDT rekent op een grote opkomst en veel plezierige ontmoetingen!