Opstaan!

opstaan.png

  • Week tegen kindermishandeling – 20 tot en met 26 november 2017

De week van 20 tot en met 26 november 2017 is de jaarlijkse Week tegen kindermishandeling.

De Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik heeft vier jaar geleden het initiatief genomen voor de organisatie van de Week.

Dit jaar besteedt men veel aandacht besteden aan de wijze waarop professionals en organisaties bijdragen aan de aanpak van kindermishandeling. Partijen worden uitgenodigd om de krachten te bundelen, kennis en ervaring met elkaar te delen en van elkaar te leren. Ook de stem van (ervaringsdeskundige) jongeren en ouders heeft daarbij een belangrijke plek.

Laten wij samen kindermishandeling het zwijgen opleggen. Door op te staan en te spreken!

Coöperatie Rondom Wijchen opgericht

Vrijdag 17 november 2017 is de Coöperatie Rondom Wijchen UA officieel opgericht.

Onder het toeziend oog van notaris Bas Bookelmann (Dirkzwager) hebben vertegenwoordigers van de organisaties die de coöperatie vorm geven hun handtekening gezet. Daarmee is de oprichting van de Coöperatie Rondom Wijchen UA officieel.

Rondom Wijchen UA is een op 17 november 2017 opgericht coöperatief samenwerkingsverband van lokale en regionale (netwerken van) organisaties die  de activiteiten op het terrein van welzijn en zorg voor de inwoners van de gemeente Wijchen leveren.

Het eerste bestuur van de coöperatie wordt gevormd door

  • Henk van den Broek (voorzitter), directeur Pluryn
  • Wilma Aarntzen (secretaris), bestuurder MeerVoormekaar
  • Anne-marie Profittlich (penningmeester), bestuurder Entrea
  • Wim Muilenburg (lid), bestuurder Driestroom
  • Leonie Baltussen, directeur (lid), Home Instead Thuisservice Nijmegen
  • Hanneke Jacobs (lid), directeur-bestuurder MEE Gelderse Poort
  • Erika Claessen (lid), directeur ambulant Nijmegen e.o., Participatie en Werk RIBW Nijmegen & Rivierenland

rondom bestuur 2

Berichtenverkeer

berichtenverkeer

Berichtenverkeer

Het Berichtenverkeer is een (verplicht) hulpmiddel waarmee informatie tussen (de Leveranciers van) Rondom Wijchen en de gemeente Wijchen wordt uitgewisseld op een snelle, veilige en makkelijke manier.

Leveranciers en gemeente sturen berichten in het kader van de Wmo en Jeugdwet (standaarden iWmo en iJw ) over en weer.

Via het Berichtenverkeer regelt u de aanvraag en afgifte van een toewijzing en beschikking, waarna u kunt starten met het leveren van zorg aan de cliënt, tot en met de facturatie van de geleverde zorg. Het Berichtenverkeer zorgt ervoor dat informatie uitgewisseld wordt en geconverteerd wordt naar leesbare informatie die rechtstreeks en op uniforme wijze in de systemen terecht komt. Daarmee is het niet alleen snel, veilig en makkelijk maar dat maakt uitwisseling van informatie (beveiligd per e-mail) en via post overbodig.

Aan alle (aspirant) Leveranciers van Rondom Wijchen is middels het Reglement van Toelating en de Leveranciersovereenkomst gevraagd of de leverancier werkt met software die geschikt is voor Berichtenverkeer VECOZO (iJW, iWmo). Dit, omdat Leveranciers van Rondom Wijchen vanaf 1 januari 2018 enkel en alleen via dit hulpmiddel de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie kunnen doen.

Hoewel geen enkele aspirant Leverancier daarover opmerkingen gemaakt heeft, leert de huidige praktijk de gemeente Wijchen dat nog niet  alle partijen de noodzakelijke software geïmplementeerd hebben. Daarom leggen we graag nog eens uit hoe u zich als zorgaanbieder kunt aan sluiten op het Berichtenverkeer.

AGB-code

De zorgaanbieder dient te beschikken over een AGB-code. Mocht u nog geen AGB-code hebben dan vindt u hier hoe u dat regelt.

Vecozo

Bent u als aanbieder nog niet aangesloten op Vecozo, dan raden we u aan dit zo snel mogelijk te regelen. Via de website www.vecozo.nl vindt u een duidelijke uitleg over hoe u zich kunt aanmelden. Heeft u software speciaal gericht op de zorgadministratie, dan zal deze software deze berichten voor u kunnen aanmaken. U kunt zich in 6 stappen aansluiten, u vindt hier het stappenplan.

De Berichtenapp

De Berichtenapp is gebouwd in opdracht van de VNG en maakt het ook voor kleine(re) zorgaanbieders zonder geschikte softwareoplossing mogelijk om aan te sluiten op het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJw. Met deze app kunt u snel, makkelijk en veilig Wmo- en Jeugdzorg-berichten versturen en ontvangen. De Berichtenapp heeft als voordeel dat het ook geschikt is voor het iOS- en OSX-besturingssysteem (Apple-gebruikers).

De app is beschikbaar via Google Play, de Apple Store en ook als webapplicatie.

Wij raden aanbieders dringend aan gebruik te maken van deze oplossing, indien zij nog niet over een geschikte oplossing beschikken om aan te sluiten om het landelijke berichtenverkeer iWmo/iJW. omdat Leveranciers van Rondom Wijchen vanaf 1 januari 2018 enkel en alleen via het hiervoor bedoelde berichtenverkeer de aanvraag en afgifte van een toewijzing, een verandering in of beëindiging van de toewijzing en de facturatie kunnen doen.

Lees de handleiding van de VNG over de Berichtenapp

Meld u aan voor de VNG Berichtenapp

Zie ook ‘Meest gestelde vragen over de berichtenapp’.

Tenslotte

Mocht u aan leverancier zelf nog vragen over het Berichtenverkeer hebben, of juist praktische tips voor collega-Leveranciers m.b.t. de inrichting en het gebruik van het Berichtenverkeer, dan vernemen wij dit graag via ons mailadres rondomwijchen@wijchen.nl